Actievoorwaarden Zomervakantie Winactie

Datum: 30-07-2021

I Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Beekers Berries (verder te noemen: ‘de organisator’) georganiseerde ‘Zomervakantie Winactie!’.
 2. Deze winactie heeft als doel 1 vakantiepakket bestaande uit een aardbeienluchtbed t.w.v. € 25,50, het boek ‘De aardbeiendief’ t.w.v. € 21,99, Chilly’s 500ml fles aardbei t.w.v. € 30,00, giftset van The Body Shop t.w.v. € 39,00 en heerlijk Beekers Berries zacht fruit te verloten.
 3. Men dient iemand te taggen in de reacties op onze Facebook ‘Zomervakantie Winactie’-post en de pagina te liken binnen de geldende actieperiode. De winnaar wordt d.m.v. een loting gekozen.
 4. Deze winactie loopt van vrijdag 30 juli t/m woensdag 4 augustus 2021.
 5. De loting en daarmee de bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden op donderdag 5 augustus 2021. 
 6. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de winactie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst, voorzien van een datum.
 7. De winactie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of wordt beheerd door Facebook of Instagram en is geheel in handen van Beekers Berries.
 8. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.

II Deelname

 1. Deelname aan deze winactie is uitgesloten voor personen woonachtig buiten Nederland.
 2. Deelname aan deze winactie is uitgesloten voor medewerkers van Beekers Berries, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze winactie.
 3. De gegevens die nodig zijn voor de deelname worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 4. De uiterste datum van deelname is woensdag 4 augustus.
 5. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 6. Alleen reacties waarbij alle gevraagde gegevens volledig aangeleverd worden, dingen mee in de winactie.

III Prijzen

 1. Éen vakantiepakket bestaande uit een aardbeienluchtbed t.w.v. € 25,50, het boek ‘De aardbeiendief’ t.w.v. € 21,99, Chilly’s 500ml fles aardbei t.w.v. € 30,00, giftset van The Body Shop t.w.v. € 39,00 en heerlijk Beekers Berries zacht fruit.
 2. Er wordt willekeurig één winnaar gekozen.
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 5. De winnaar wordt bekendgemaakt in de reactie op de post en krijgt hierop volgend een persoonlijk berichtje via FB. 
 6. De prijs wordt verstuurd naar het door de winnaar opgegeven adres. Dit tijdstip dient plaats te vinden binnen een maand na bekendmaking van de winnaars. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet in ontvangst genomen prijs geen vervangingswaarde. Bij geen reactie of verzuim van in ontvangst nemen van de prijs, zal de prijs opnieuw verloot worden onder de resterende inzendingen.

IV Aansprakelijkheid

 1. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.
 2. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de winactie.
 3. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen de organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisator in het leven roepen.
 4. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die leiden tot beperkte toegang, vertraging of het verlies van inzendingen.
 5. De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Er worden geen garanties verleend vanuit de organisator.

Wil je meer weten?

Stuur ons gerust een mailtje met je vraag. We komen dan spoedig bij je terug.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.