Actievoorwaarden Zomer Winactie 2023

Datum: 20-07-2023

Hieronder de actievoorwaarden voor de zomer winactie georganiseerd door Beekers Berries Made in 2023.

I Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Beekers Berries (verder te noemen: ‘de organisator’) georganiseerde ‘Zomer Winactie!’.
 2. Deze winactie heeft als doel 3 zomerpakketten bestaande uit één Beekers Berries standlaken t.w.v. € 29,95, Beekers Berries badslippers (in de gewenste / eigen maat) t.w.v. € 22,95, één Beekers Berries waterfles t.w.v. € 14,95, één Beekers Berries zonnebril t.w.v. € 6,95,  één Beekers Berries aardbeienontkroner t.w.v. € 2,95 en heerlijk Beekers Berries zacht fruit te verloten.
 3. Men dient het antwoord op de gestelde vraag in te dienen via de gelinkte pagina. Uit de personen het goede antwoord worden vervolgens de winnaars geloot.
 4. Deze winactie loopt van donderdag 20 juli t/m woensdag 26 juli 2023.
 5. De loting en daarmee de bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden op donderdag 27 juli 2023. 
 6. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de winactie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst, voorzien van een datum.
 7. De winactie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of wordt beheerd door Facebook of Instagram en is geheel in handen van Beekers Berries.
 8. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.

II Deelname

 1. Deelname aan deze winactie is uitgesloten voor personen woonachtig buiten Nederland.
 2. Deelname aan deze winactie is uitgesloten voor medewerkers van Beekers Berries, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze winactie.
 3. De gegevens die nodig zijn voor de deelname worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 4. De uiterste datum van deelname is woensdag 26 juli 2023.
 5. Deelnemer staat ervoor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 6. Alleen reacties waarbij alle gevraagde gegevens volledig aangeleverd worden, dingen mee in de winactie.

III Prijzen

 1. 3 zomerpakketten bestaande uit één Beekers Berries strandhanddoek t.w.v. € 29,95, Beekers Berries badslippers t.w.v. € 22,95, één Beekers Berries waterfles t.w.v. € 14,95, één Beekers Berries zonnebril t.w.v. € 6,95, een ijsklontjesmaker in de vorm van een aardbei t.w.v. € 2,00, één Beekers Berries aardbeienontkroner t.w.v. € 2,95 en heerlijk Beekers Berries zachtfruit.
 2. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 4. De winnaars worden bekendgemaakt in de comments van een nieuwe post en krijgt hier opvolgend een persoonlijk berichtje via Facebook.
 5. De prijzen worden afgeleverd op het door de winnaars opgegeven adres. Dit tijdstip dient plaats te vinden binnen een maand na bekendmaking van de winnaars. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet in ontvangst genomen prijs geen vervangingswaarde. Bij geen reactie of verzuim van in ontvangst nemen van de prijs, zal de prijs opnieuw verloot worden onder de resterende inzendingen.

IV Aansprakelijkheid

 1. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.
 2. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de winactie.
 3. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen de organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisator in het leven roepen.
 4. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die leiden tot beperkte toegang, vertraging of het verlies van inzendingen.
 5. De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Er worden geen garanties verleend vanuit de organisator.

Wil je meer weten?

Stuur ons gerust een mailtje met je vraag. We komen dan spoedig bij je terug.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.