Actievoorwaarden kerst winactie 2023

Datum: woensdag 6 december 2023

Hier tref je de officiële voorwaarden aan voor de kerst winactie georganiseerd door Beekers Berries, gedateerd 2023.

I Algemeen

 1. Deze bepalingen zijn van kracht voor de ‘kerst winactie’ georganiseerd door Beekers Berries, hierna aangeduid als ‘de organisator’.
 2. Het doel van deze winactie is het uitreiken van één kerstpakket, bestaande uit …
 3. Deelnemers dienen hun antwoord op de gestelde vraag te plaatsen als reactie onder de desbetreffende post op Facebook en/of Instagram. De winnaar wordt vervolgens op willekeurige wijze geselecteerd uit de deelnemers.
 4. De winactie loopt van woensdag 6 december 2023 00:00 tot en met dinsdag 12 december 2023 23:59. De loting en de bekendmaking van de winnaar vinden plaats op donderdag 14 december 2023.
 5. De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder opgaaf van redenen de winactie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een bijgewerkte versie van de actievoorwaarden wordt op de website geplaatst en voorzien van een datum.
 6. De winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of Instagram en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Beekers Berries.
 7. Door deel te nemen, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van de actievoorwaarden.

II Deelname

 1. Deelname aan deze winactie is beperkt tot personen die woonachtig zijn binnen Nederland.
 2. Medewerkers van Beekers Berries, evenals personen die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van deze winactie, zijn uitgesloten van deelname.
 3. De verstrekte gegevens die nodig zijn voor deelname zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 4. De uiterste datum voor deelname is dinsdag 12 december 2023 23:59.
 5. De deelnemer staat ervoor in dat de verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 6. Alleen reacties waarbij alle gevraagde gegevens volledig zijn aangeleverd, komen in aanmerking voor deelname aan de winactie.

III Prijzen

 1. Eén kerstpakket, samengesteld uit …, vormt de prijs voor deze winactie.
 2. Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
 4. De winnaars worden aangekondigd in de opmerkingen van een nieuwe post en ontvangen vervolgens een persoonlijk bericht via Facebook en/of Instagram.
 5. De prijs wordt geleverd op het door de winnaar opgegeven adres (binnen Nederland). Deze levering dient plaats te vinden binnen één week na de bekendmaking van de winnaar. Indien een winnaar de prijs weigert of niet in ontvangst neemt, heeft de prijs geen vervangingswaarde. In het geval van geen reactie of verzuim binnen twee werkdagen om de prijs in ontvangst te nemen, wordt de prijs opnieuw verloot onder de resterende inzendingen.

IV Aansprakelijkheid

 1. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor kosten die door de deelnemer worden gemaakt in verband met deelname aan de actie.
 2. Evenmin is de organisator aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met (deelname aan) de winactie.
 3. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet aan de organisator worden tegengeworpen en scheppen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisator.
 4. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die leiden tot beperkte toegang, vertraging of het verlies van inzendingen.
 5. De organisator is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijzen. Er worden geen garanties verleend door de organisator.

Wil je meer weten?

Stuur ons gerust een mailtje met je vraag. We komen dan spoedig bij je terug.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.